Vi klagar mest på hantverkartjänster

Konsumentverkets lista över vad vi svenskar klagat mest på under fjolåret är sammanställd och högst i topp ligger hantverkartjänster på grund av att tjänsten blivit dyrare än offererat tog längre tid än förutbestämt eller inte resulterade i det utlovade resultatet.

Att anlita en hantverkare är något som många av oss gärna gör för att utföra renoveringsarbeten och annat i hemmet, och vissa saker måste hantverkare anlitas till såsom att installera VVS och el bland annat. Så att hantverkartjänster hamnar i topp över vad vi svenskar klagat mest på till Konsumentverket är inte så konstigt. Total inkom cirka 120 000 klagomål under fjolåret och vid sammanställningen om vilka tjänster man klagat mest på blev resultatet att hela 8 procent av dessa handlade just om hantverkare.

Så klagar du på hantverkaren

Varför just hantverkartjänster hamnar i topp när man talar om klagomål på tjänster beror ofta på att man ofta saknar skriftliga avtal, vad som ska utföras och hur är i stället något man kommer överens om muntligt. Det gör att när fakturan för arbetet kommer så kan det bli svårt att bevisa vad som är överenskommet. Första tipset är därför att alltid skriva avtal, det räcker inte endast med en offert eftersom denna endast är en uppskattning om arbetet och vad man kan göra är att använda sig av Konsumentverkets egna hantverksformulär som är just ett sådant här avtal, tipsar Göteborgs Posten. Om du i alla fall hamnar i en tvist är det viktigt att du först klagar direkt till hantverkaren ifråga, men glöm inte att du alltid kan vända dig till Konsumentverket för rådgivning och att sådan rådgivning även finns att tillgå hos din kommun, vissa har exempelvis medlare som kan hjälpa till i tvister. Om detta i alla fall inte löser tvisten ska du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Denna organisation är endast rådgivande men under fjolåret var det 79 procent av de beslut som fattades som också efterföljdes av företaget i fråga.

Detta gäller vid ARN-anmälan:

  1. Du måste först ha klagat direkt till hantverkaren.
  2. Tjänsten som är köpt måste varit köpt för privat bruk från ett företag.
  3. Du måste vända dig till ARN inom ett år efter att du klagat till hantverkaren och inte fått igenom dina krav.
  4. Kravet du har på hantverkaren måste vara över värdegränsen som ligger på 500, 1 000 eller 2 000 kronor beroende på tjänst då krav om mindre belopp ej prövas här.
  5. Hantverkartjänsten måste vara riktad mot svensk marknad eller ha tillräckligt tydlig koppling till Sverige för att ARN ska kunna pröva ärendet.