Så fungerar en såg

En såg är ett verktyg för att dela ett stycke av ett hårt material i mindre delar, eller för att göra en öppning eller ett hål i stycket. En såg är i princip alltid gjord av metall. För det mesta används en såg för att bearbeta trä, men det finns också sågar tillverkade för att bearbeta metall eller andra material.

En såg kan vara ett blad, en kedja eller en vajer, och även om metall är det vanligaste materialet kan sågar även tillverkas av material som flinta eller obsidian. Hajtänder användes också. Alla typer av sågar har någon form av tänder. Tänderna är vinklade växelvis åt höger respektive vänster, vilket gör ett det spår som sågen skapar i materialet blir något bredare än själva bladet eller klingan. Anledningen till detta är att sågklingan annars skulle fastna i snittet.

Vinklingen av tänderna ut från klingans mitt kallas för skränkning. Om klingan har stora tänder måste dessa skränkas om ibland, vilket man gör med en skränktång. För att snittet som sågen åstadkommer ska bli rakt måste klingan skränkas lika mycket åt båda hållen. Tänderna måste även slipas till exakt samma storlek för att åstadkomma ett rakt snitt.

Tandning

En såg kan vara tandad på olika sätt, allt efter dess användningsområde. Idag finns det fyra huvudtyper av tandning att välja mellan.

90 % av alla sågar på marknaden är raktandade. Dessa fungerar bra för sågning rakt över fibrerna, vilket man för det mesta gör när man sågar. De sågar också både på stöt och på drag, men fungerar sämre till klyvning. Där är man mer betjänt av en universaltandad såg, med tänder slipade på diagonalen. Till skillnad från raktandade sågar går det dock bara att såga på stöt med en universaltandad såg.

Inom skogsbruket och andra områden där trä ska grovsågas används grupptandade sågar, där tänderna är placerade i grupper med extra avstånd mellan grupperna. Därigenom transporteras sågspån lättare ut ur skåran som klingan skapar.

En såg med japantandning, slutligen, sågar endast på drag. Den ger ett mycket fint snitt, men sågar man för djupt är det stor risk att bladet fastnar.