Mätare i hemmet

Det finns en del verktyg som behövs i ett hushåll, som man kanske inte tänker på. Dessa är mätare som mäter de olika förbrukningarna i hemmet. Med vatten-, el- och värmemätare håller man koll på hur mycket som förbrukas. För att förbruka mindre och spara på miljön och plånboken, finns några åtgärder man kan vidta.

682386-water-tap

En del bostadsbolag väljer nu att mäta och ta betalt individuellt av sina hyresgäster för vatten-och värmeförbrukning. Detta skrivs i en artikel i Dagens Nyheter. Örebrobostäder, som var tidiga med att testa detta säger att det är bra att man mäter värme- och vattenförbrukningen men att man enbart debiterar individuellt för vattenförbrukningen. När man debiterar individuellt har energikostaden visat sig öka vad gäller värme. Detta för att många då väljer att få höjd värme, framför sänkt. Dessutom blir debiteringen lite orättvis eftersom att bostäder som ligger bra till i husen kan få 70 procent av sin värme från omgivningen. Däremot finns stora fördelar med att låta hyresgästerna betala för sin egen vattenförbrukning. Då tänker hyresgästerna på att de själva måste betala, och minskar sin vattenförbrukning.

För att se hur mycket vatten som använts, installeras en vattenmätare. Den visar förbrukningen av vatten från och med att den installeras. Det är en sådan här mätare som används av bostadsbolag, till exempel, för att se vad de ska debitera sina kunder.

För att spara på el, vatten och värme finns en del tips. Energimyndigheten tipsar bland annat om att man kan köpa energisnåla kranar och byta ut dem om de droppar. Dessutom kan man sänka temperaturen i de rum man inte använder och när man är bortrest kan man sänka temperaturen i hela huset. För att spara el kan man stänga av tv och dator med strömbrytaren och köpa en energisnål tv-skärm.