Kostnadsfrågor vid byte av vattenmätare

Vattenmätarens livslängd varierar och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Men är det bostadsägaren, kommunen eller energiföretaget som står för kostnaderna som tillkommer runt omkring? Det är frågan som just nu alla är oense om.

vattenmätareI ett tidigare inlägg beskrevs fördelen med att ha en vattenmätare installerad i bostaden. Genom att varje bostadsägare har sin egen vattenmätare möjliggörs att var och en betalar för den el och vatten som man själv förbrukar. Rättvist och även miljövänligt då fler blir medvetna om hur mycket vatten och energi som man faktiskt gör av med.

Det är många vattenmätare i bostäder som med tiden måste bytas ut, allt för att de ska fungera och ge rätt information. Det är dock svårt att ta ställning till när och hur detta ska ske, vilket energileverantören själv brukar kunna hålla koll på själv. I Eskilstuna har detta tyvärr blivit ett problem, då de nya vattenmätarna som Eskilstuna Energi ska installera i bostäder kräver ett speciellt fäste, skriver Ekuriren. Detta fäste finns ännu inte installerat i de berörda bostäderna, vilket betyder att bostadsägaren själv måste fixa detta. Orden anses inte vara ett positivt uppdrag av bostadsägarna i kommunen, då det är dyrt att installera denna typ av konsol.

Man skriver om olika synvinklar i artikeln. Kommunen vill inte betala för detta, då de anser att det inte ska betalas av skattepengar. Bostadsägarna tycker att det är upp till Eskilstuna Energi att stå för konsolerna, då detta är ett krav för att kunna byta vattenmätare. Uppdraget ligger hos Eskilstuna Energi, vilka man då diskuterar även ska stå för konsolernas kostnad. Men Eskilstuna Energi menar att det är privatpersonerna i sig som måste betala för konsolen, eftersom de ska få en en helt ny vattenmätare. Åsikterna om detta cirkulerar, och man har inte kommit fram till ett beslut som alla tre parter godkänner.

Därför behöver man byta vattenmätare

Många ställer sig ofta frågan i dessa typer av diskussioner, varför behöver man byta en vattenmätare så ofta? Man brukar prata om en livslängd på mellan 5-10 år på en vattenmätare där räkneverket blir mindre och mindre noggrant med sina sparade värden ju längre tiden går. Det är därför viktigt att man är noga med att räkneverket fungerar korrekt, annars kan man olyckligt få en större räkning på posten än vad som är rimligt. Eller mindre såklart, vilket energiföretaget inte kommer vara positiva till. Det är därför viktigt att man är noga med att dubbelkolla skicket på mätaren efter varje år, eller låta en expert komma hem för att säkerhetsställa detta.