Byt till bergvärme

Den senaste trenden inom renovering handlar om miljövänliga alternativ när det kommer till uppvärmning och elanvändning. Därför är det allt fler som väljer bergvärme.

husbyggeNär man talar om renovering är det allt fler bostads- och hyresföreningar som överväger att byta till bergvärme. Till exempel har bostadsrättsföreningen Bosvedjan planer på att byta ut sin fjärrvärme mot bergvärme, vilket gör detta till den största satsningen i Sverige enligt tidningen ST.nu. när man dock talar om bergvärme Stockholm är det snarare privata villaägare som överväger detta alternativ, men när man talar om större delen av landet är det de olika bostadsföreningarna som tar täten när det kommer till detta miljövänligare sätt att värma upp sina bostäder.

Varför välja bergvärme?

Den främsta anledningen att välja just bergvärme, eller geoenergi som den även benämns, är för att denna typ av värme är precis lika förnybar och utsläppsfri som vindkraft menar en skribent i en debattartikel. Skribenten påpekar även hur denna typ av energi är underhållsfri i och med att den tar kraft från solens lagrade energi i marken och därav även bidrar till att sänka koldioxidutsläppen markant. Och detta är något som man tagit i åtanke vid byggandet av det nya Ikanohuset i Umeå där en avancerad och energieffektiv geoenergi anläggning ska bistå shoppingcentret med värme och kyla.

Inte bara ute i landet

Trots att den största andelen av konsumenter av bergvärme återfinns utanför huvudstaden kan man dock se en uppåtgående trend av bergvärme även i Stockholm. Exempelvis så rapporterade DN redan 2009 om hur allt fler i Stockholms innerstad väljer just bergvärme till sina bostäder.  En förklaring till detta kan dock vara det ständigt ökande priset på fjärrvärme som gör att fler väljer andra alternativ, just så som bergvärmen som inte bara är miljövänlig utan även billig. Dock bör understrykas att denna trend bereder väg för en mer hållbar energiutveckling och om fler personer väljer detta alternativ så kommer Sverige snart att tillhöra ett av de mest miljövänliga och miljömedvetna länderna i Europa.